Wij respecteren uw privacy

Onze privacy verklaring.

Privacy statement

Privacy Policy Tanden Bleek Salon

Tanden Bleek Salon, gevestigd aan de Dorpsstaat 115s te Zoetermeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij zullen uw (persoonlijke) gegevens zorgvuldig opslaan en beveiligen. In deze privacyverklaring zetten wij voor u uiteen welke persoonsgegevens wij verwerken, verzamelen, gebruiken en met welk doel. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming

(AVG) welke sinds 28 mei 2018 van kracht is.

Verwerking persoonsgegevens :

Tanden Bleek Salon verwerkt u persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht

van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam

– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken zijn: – Medische gegevens

Om optimaal gebruik te kunnen maken van onze producten en diensten vragen wij u in om

een protocol/ vragenlijst in te vullen, waarbij u gevraagd wordt een aantal gegevens in te vullen. Wij bewaren deze gegevens.

Waarom wij uw gegevens bewaren :

Deze gegevens worden in de eerste plaats gebruikt in het kader van onze dienstverlening. Ter voorlichting en persoonlijk advies over uw behandeling. Tevens om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Daarnaast zouden wij deze gegevens kunnen gebruiken om uw informatie te kunnen toesturen en u van onze diensten op de hoogte te houden.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren:

Persoonsgegevens worden door Tanden Bleek Salon niet langer bewaart dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij houden hier geen richtlijn van jaren aan. Op verzoek van de klant kunnen de persoonsgegevens verwijderd worden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Zoals de meeste websites en toepassingen gebruiken we cookies en soortgelijke

technologieën zodat onze websites en toepassingen naar behoren werken en we meer informatie over onze gebruikers en hun waarschijnlijke interesses verkrijgen. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Voorbeeld van een cookie is Google Analytics

Tanden Bleek Salon verzamelt gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door bezoekers en gebruikers daarvan. In dat kader maakt Tanden Bleek Salon gebruik van Google Analytics om te helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt. Google Analytics maakt gebruik van “cookies”,tekstbestanden die op het apparaat van de gebruiker/bezoeker worden opgeslagen om logboekgegevens en het gedrag van de gebruiker/bezoeker op de website in anonieme vorm te verzamelen aan de hand van IP-adressen. Google gebruikt deze informatie vervolgens om het websitebezoek en -gebruik te evalueren. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Tanden Bleek Salon zal de informatie afkomstig van Google nooit gebruiken om persoonlijk identificeerbare informatie van u te verzamelen. Noch de Tanden Bleek Salon, noch Google zullen een IP-adres in verband brengen met de

page2image47210368

identiteit van de websitebezoeker of -gebruiker.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht op inzage in uw gegevens en correctie of verwijdering hiervan. Voor vragen hieromtrent kunt u contact met ons opnemen. Wij vragen dan om u adequaat te identificeren. Tanden Bleek Salon wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van uw gegevens:

Tanden Bleek Salon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Uitsluitend daartoe geautoriseerde medewerkers van Tanden Bleek Salon hebben toegang tot de door u verstrekte persoonsgegevens en uitsluitend voor zover dat nodig is ter uitvoering van de aan hen opgedragen taken. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,

neem dan contact met ons op.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Tanden Bleek Salon verstrekt gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wijzigingen op de privacy verklaring:

Tanden Bleek Salon behoudt het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren dan ook deze verklaring regelmatig te raadplegen.